نقشه روستای خمیر

نقشه روستاهای شهرستان خمیر

نقشه روستاهای شهرستان خمیر

 

نقشه روستاهای شهرستان خمیر شامل ۴ روستا می شود. خمیر از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای کهورستان، نقشه روستای خمیر، نقشه روستای رویدر، نقشه روستای رودبار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای کهورستان
نقشه روستای خمیر
نقشه روستای خمیر
نقشه روستای رویدر
نقشه روستای رویدر
نقشه روستای رودبار
نقشه روستای رودبار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران