نقشه روستای پشت دربند

نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه

نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه شامل ۱۳ روستا می شود. کرمانشاه از توابع استان کرمانشاه است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بالا دربند، نقشه روستای چقا نرگس، نقشه روستای دورود فرامان، نقشه روستای قره سو، نقشه روستای هفت آشیان، نقشه روستای جلال وند، نقشه روستای ماهیدشت، نقشه روستای میان دربند، نقشه روستای عثمانوند، نقشه روستای پشت دربند، نقشه روستای راز آور، نقشه روستای سنجابی، نقشه روستای سرفیروز آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

bala darband 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای بالا دربند
choghanarges 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای چقا نرگس
dorod faraman 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای دورود فرامان
ghara so 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای قره سو
haft ashian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای هفت آشیان
jalal vand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای جلال وند
mahidasht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای ماهیدشت
mian darband 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای میان دربند
osmanvand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای عثمانوند
posht darband 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای پشت دربند
rav avar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای راز آور
sanjabi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای سنجابی
sarfiruz abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمانشاه
نقشه روستای سرفیروز آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران