نقشه روستای کوهپایه

نقشه روستاهای شهرستان کاشان

نقشه روستاهای شهرستان کاشان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کاشان شامل ۹ روستا می شود. کاشان از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بابا افضل، نقشه روستای قهرود، نقشه روستای گلاب، نقشه روستای جوشقان قالی، نقشه خرم دشت، نقشه روستای کوه دشت، نقشه روستای کوهپایه، نقشه روستای میاندشت، نقشه روستای نیاسر می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

baba afzal 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای بابا افضل
ghahroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای قهرود
golab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای گلاب
joshghan ghali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای گلاب
khoramdasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه خرم دشت
kohdasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای کوه دشت
kohpayeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای کوهپایه
miandasht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای میاندشت
niasar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کاشان
نقشه روستای نیاسر

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران