نقشه روستای گودین

نقشه روستاهای شهرستان کنگاور

نقشه روستاهای شهرستان کنگاور

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کنگاور شامل ۵ روستا می شود. کنگاور از توابع استان کرمانشاه است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فش، نقشه روستای قزوینه، نقشه روستای گودین، نقشه روستای کرماجان، نقشه روستای خزل غربی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

fash 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کنگاور
نقشه روستای فش
ghazvineh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کنگاور
نقشه روستای قزوینه
godin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کنگاور
نقشه روستای گودین
kermajan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کنگاور
نقشه روستای کرماجان
khazal gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کنگاور
نقشه روستای خزل غربی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران