نقشه روستای گودین

نقشه روستاهای شهرستان کنگاور

نقشه روستاهای شهرستان کنگاور

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کنگاور شامل ۵ روستا می شود. کنگاور از توابع استان کرمانشاه است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فش، نقشه روستای قزوینه، نقشه روستای گودین، نقشه روستای کرماجان، نقشه روستای خزل غربی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای فش
نقشه روستای فش
نقشه روستای قزوینه
نقشه روستای قزوینه
نقشه روستای گودین
نقشه روستای گودین
نقشه روستای کرماجان
نقشه روستای کرماجان
نقشه روستای خزل غربی
نقشه روستای خزل غربی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران