نقشه روستای دهکهان

نقشه روستاهای شهرستان کهنوج

نقشه روستاهای شهرستان کهنوج

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کهنوج شامل ۵ روستا می شود. کهنوج از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چاه ریگان، نقشه روستای دهکهان، نقشه حومه چاه مرید، نقشه روستای کوتک، نقشه روستای نخلستان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

chah rigan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهنوج
نقشه روستای چاه ریگان
dehkahan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهنوج
نقشه روستای دهکهان
homeh chah marid 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهنوج
نقشه حومه چاه مرید
kotak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کهنوج
نقشه روستای کوتک
nakhlestan 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهنوج
نقشه روستای نخلستان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران