نقشه روستای هگمتانه

نقشه روستاهای شهرستان همدان

نقشه روستاهای شهرستان همدان

نقشه روستاهای شهرستان همدان شامل ۹ روستا می شود. همدان از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای الوند کوه غربی، نقشه روستای الوند کوه شرقی، نقشه روستای چاه دشت، نقشه روستای ابرو، نقشه روستای گنبد، نقشه روستای هگمتانه، نقشه روستای جیحون دشت، نقشه روستای سنگستان، نقشه روستای شور دشت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

alvand koh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای الوند کوه غربی
alvand koh sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای الوند کوه شرقی
ebru 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای ابرو
gonbad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای گنبد
hegmataneh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای هگمتانه
jeyhon dasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای جیحون دشت
sangestan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای سنگستان
shor dasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای شور دشت
chah dasht 2 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای چاه دشت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران