نقشه روستای هگمتانه

نقشه روستاهای شهرستان همدان

نقشه روستاهای شهرستان همدان

نقشه روستاهای شهرستان همدان شامل ۹ روستا می شود. همدان از توابع استان همدان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای الوند کوه غربی، نقشه روستای الوند کوه شرقی، نقشه روستای چاه دشت، نقشه روستای ابرو، نقشه روستای گنبد، نقشه روستای هگمتانه، نقشه روستای جیحون دشت، نقشه روستای سنگستان، نقشه روستای شور دشت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

alvand koh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان همدان
نقشه روستای الوند کوه غربی
نقشه روستای الوند کوه شرقی
نقشه روستای الوند کوه شرقی
نقشه روستای ابرو
نقشه روستای ابرو
نقشه روستای گنبد
نقشه روستای گنبد
نقشه روستای هگمتانه
نقشه روستای هگمتانه
نقشه روستای جیحون دشت
نقشه روستای جیحون دشت
نقشه روستای سنگستان
نقشه روستای سنگستان
نقشه روستای شور دشت
نقشه روستای شور دشت
نقشه روستای چاه دشت
نقشه روستای چاه دشت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران