نقشه روستای استر آباد شمالی

نقشه روستاهای شهرستان گرگان

نقشه روستاهای شهرستان گرگان

 

نقشه روستاهای شهرستان گرگان

نقشه روستاهای شهرستان گرگان شامل ۵ روستا می شود. گرگان از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای انجیر آب، نقشه روستای استر آباد جنوبی، نقشه روستای استر آباد شمالی، نقشه روستای قرق، نقشه روستای روشن آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

anjir ab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گرگان

نقشه روستای استر آباد جنوبی
نقشه روستای استر آباد جنوبی
نقشه روستای استر آباد شمالی
نقشه روستای استر آباد شمالی
نقشه روستای قرق
نقشه روستای قرق
نقشه روستای روشن آباد
نقشه روستای روشن آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران