نقشه روستای پسکلوت

نقشه روستاهای شهرستان گناباد

نقشه روستاهای شهرستان گناباد

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان گناباد شامل ۴ روستا می شود. گناباد از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای حومه گناباد، نقشه روستای کاخک، نقشه روستای پسکلوت، نقشه روستای زبید می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

homeh gonabad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای حومه گناباد
homeh gonabad 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای حومه گناباد
homeh gonabad 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای حومه گناباد
kakhak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای کاخک
paskalot 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای پسکلوت
paskalot 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای پسکلوت
paskalot 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای پسکلوت
paskalot 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای پسکلوت
paskalot 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای پسکلوت
paskalot 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای پسکلوت
zobeid 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گناباد
نقشه روستای زبید

منبع: سازمان مرکز آمار ایران