نقشه روستای جعفربای غربی

نقشه روستاهای شهرستان گمیشان

نقشه روستاهای شهرستان گمیشان

 

نقشه روستاهای شهرستان گمیشان

نقشه روستاهای شهرستان گمیشان شامل ۴ روستا می شود. گمیشان از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای قزل آلان، نقشه روستای جعفربای غربی، نقشه روستای جعفربای شرقی، نقشه روستای نفتلیجه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای قزل آلان
نقشه روستای قزل آلان
نقشه روستای جعفربای غربی
نقشه روستای جعفربای غربی
نقشه روستای جعفربای شرقی
نقشه روستای جعفربای شرقی
نقشه روستای نفتلیجه
نقشه روستای نفتلیجه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران