نقشه روستای لجران

نقشه روستاهای شهرستان گرمسار

نقشه روستاهای شهرستان گرمسار

 

 

نقشه روستاهای شهرستان گرمسار شامل ۳ روستا می شود. گرمسار از توابع استان سمنان است.

نقشه ها شامل نقشه حومه گرمسار، نقشه روستای ایوانکی، نقشه روستای لجران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

homeh garmsar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه حومه گرمسار
homeh garmsar 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه حومه گرمسار
homeh garmsar 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه حومه گرمسار
ivanki 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه روستای ایوانکی
lajran 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه روستای لجران
lajran 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه روستای لجران
lajran 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه روستای لجران
lajran 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه روستای لجران
lajran 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گرمسار
نقشه روستای لجران

منبع: سازمان مرکز آمار ایران