نقشه روستای لجران

نقشه روستاهای شهرستان گرمسار

نقشه روستاهای شهرستان گرمسار

 

 

نقشه روستاهای شهرستان گرمسار شامل ۳ روستا می شود. گرمسار از توابع استان سمنان است.

نقشه ها شامل نقشه حومه گرمسار، نقشه روستای ایوانکی، نقشه روستای لجران می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه حومه گرمسار
نقشه حومه گرمسار
نقشه حومه گرمسار
نقشه حومه گرمسار
نقشه حومه گرمسار
نقشه حومه گرمسار
نقشه روستای ایوانکی
نقشه روستای ایوانکی
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران
نقشه روستای لجران

منبع: سازمان مرکز آمار ایران