نقشه روستای کلباد شرقی

نقشه روستاهای شهرستان گلوگاه

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان گلوگاه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان گلوگاه شامل ۴ روستا می شود. گلوگاه از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آزادگان، نقشه روستای کلباد غربی، نقشه روستای کلباد شرقی، نقشه روستای توسکا چشمه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

azadegan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گلوگاه
نقشه روستای آزادگان
kalbad gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گلوگاه
نقشه روستای کلباد غربی
kalbad sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گلوگاه
نقشه روستای کلباد شرقی
tooska cheshmeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گلوگاه
نقشه روستای توسکا چشمه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران