نقشه روستای دوبلوک

نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه

نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه شامل ۵ روستا می شود. فیروزکوه از توابع استان تهران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دوبلوک، نقشه روستای حبلرود، نقشه روستای پشتکوه، نقشه روستای قزقانچای، نقشه روستای شهر آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای دوبلوک
نقشه روستای دوبلوک
نقشه روستای حبلرود
نقشه روستای حبلرود
نقشه روستای پشتکوه
نقشه روستای پشتکوه
نقشه روستای قزقانچای
نقشه روستای قزقانچای
نقشه روستای شهر آباد
نقشه روستای شهر آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران