نقشه روستای دوبلوک

نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه

نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه شامل ۵ روستا می شود. فیروزکوه از توابع استان تهران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دوبلوک، نقشه روستای حبلرود، نقشه روستای پشتکوه، نقشه روستای قزقانچای، نقشه روستای شهر آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

doblok 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه
نقشه روستای دوبلوک
hablroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه
نقشه روستای حبلرود
poshtkoh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه
نقشه روستای پشتکوه
qizghanchai 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه
نقشه روستای قزقانچای
shahr abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فیروزکوه
نقشه روستای شهر آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران