نقشه حومه فردوس

نقشه روستاهای شهرستان فردوس

نقشه روستاهای شهرستان فردوس

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فردوس شامل ۳ روستا می شود. فردوس از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای باغستان، نقشه روستای برون، نقشه حومه فردوس می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

baghestan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه روستای باغستان
bron 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه روستای برون
homeh ferdos 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه حومه فردوس
homeh ferdos 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه حومه فردوس
homeh ferdos 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه حومه فردوس
homeh ferdos 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه حومه فردوس
homeh ferdos 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه حومه فردوس
homeh ferdos 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فردوس
نقشه حومه فردوس

منبع: سازمان مرکز آمار ایران