نقشه حومه فردوس

نقشه روستاهای شهرستان فردوس

نقشه روستاهای شهرستان فردوس

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فردوس شامل ۳ روستا می شود. فردوس از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای باغستان، نقشه روستای برون، نقشه حومه فردوس می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای باغستان
نقشه روستای باغستان
نقشه روستای برون
نقشه روستای برون
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس
نقشه حومه فردوس

منبع: سازمان مرکز آمار ایران