نقشه سردسیر

نقشه روستاهای شهرستان فریدن

نقشه روستاهای شهرستان فریدن

 

 

نقشه روستاهای شهرستان فریدن شامل ۹ روستا می شود. فریدن از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دالانکوه، نقشه روستای گرچی، نقشه روستای کرچمبو جنوبی، نقشه روستای کرچمبو شمالی، نقشه سردسیر، نقشه روستای ورزق، نقشه روستای ورزن جنوبی، نقشه ییلاق بویین و میاندشت، نقشه روستای زاینده رود شمالی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dalankoh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه روستای دالانکوه
garchi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه روستای گرچی
karchampo jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه روستای کرچمبو جنوبی
karchampo shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه روستای کرچمبو شمالی
sardsir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه سردسیر
varzagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه روستای ورزق
varzagh jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه روستای ورزن جنوبی
yeilagh boin miandasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه ییلاق بویین و میاندشت
zayandehroud shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فریدن
نقشه روستای زاینده رود شمالی

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران