نقشه روستای برد سرده

نقشه روستاهای شهرستان بروجرد

نقشه روستاهای شهرستان بروجرد

 

نقشه روستاهای شهرستان بروجرد شامل ۷ روستا می شود. بروجرد از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اشترینان، نقشه روستای برد سرده، نقشه روستای دره سیدی، نقشه روستای گودرزی، نقشه روستای همت آباد، نقشه روستای شیروان، نقشه روستای والانجرد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

dareh seydi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بروجرد
نقشه روستای دره سیدی
godarzi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بروجرد
نقشه روستای گودرزی
hemat abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بروجرد
نقشه روستای همت آباد
shirvan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بروجرد
نقشه روستای شیروان
valanjard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بروجرد
نقشه روستای والانجرد
ashtarinan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بروجرد
نقشه روستای اشترینان
bardsardeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بروجرد
نقشه روستای برد سرده

منبع: سازمان مرکز آمار ایران