نقشه روستای گیفان

نقشه روستاهای شهرستان بجنورد

نقشه روستاهای شهرستان بجنورد

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بجنورد شامل ۸ روستا می شود. بجنورد از توابع استان خراسان شمالی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آلاداغ، نقشه روستای بابا امان، نقشه روستای بدرانلو، نقشه روستای گرمخان، نقشه روستای غلامان، نقشه روستای گیفان، نقشه روستای جرگلان، نقشه روستای راز می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

aladagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای آلاداغ
baba aman 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای بابا امان
badranlo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای بدرانلو
garmkhan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای گرمخان
garmkhan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای گرمخان
garmkhan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای گرمخان
gholaman 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای غلامان
gifan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای گیفان
jargalan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای جرگلان
raz 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بجنورد
نقشه روستای راز

منبع: سازمان مرکز آمار ایران