نقشه روستای شهید آباد

نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا

نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا شامل ۱۴ روستا می شود. بوئین زهرا از توابع استان قزوین است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبگرم، نقشه روستای دشتابی غربی، نقشه روستای دشتابی شرقی، نقشه روستای ابراهیم آباد، نقشه روستای قلعه هاشم، نقشه روستای حصار ولیعصر، نقشه روستای خرقان غربی، نقشه روستای خرقان شرقی، نقشه روستای رامند جنوبی، نقشه روستای سگز آباد، نقشه روستای شهید آباد، نقشه روستای زهرای بالا، نقشه روستای زهرای پایین، نقشه روستای زین آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

abgarm 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای آبگرم
dashtabi gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای دشتابی غربی
dashtabi sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای دشتابی شرقی
ebrahim abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای ابراهیم آباد
ghale hashem 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای قلعه هاشم
hesar valiasr 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای حصار ولیعصر
kherghan gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای خرقان غربی
kherghan sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای خرقان شرقی
ramand jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای رامند جنوبی
sagez abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای سگز آباد
shahid abad1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای شهید آباد
zahraye bala 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای زهرای بالا
zahraye pain 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای زهرای پایین
zin abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا
نقشه روستای زین آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران