نقشه روستای شهید آباد

نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا

نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بوئین زهرا شامل ۱۴ روستا می شود. بوئین زهرا از توابع استان قزوین است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبگرم، نقشه روستای دشتابی غربی، نقشه روستای دشتابی شرقی، نقشه روستای ابراهیم آباد، نقشه روستای قلعه هاشم، نقشه روستای حصار ولیعصر، نقشه روستای خرقان غربی، نقشه روستای خرقان شرقی، نقشه روستای رامند جنوبی، نقشه روستای سگز آباد، نقشه روستای شهید آباد، نقشه روستای زهرای بالا، نقشه روستای زهرای پایین، نقشه روستای زین آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آبگرم
نقشه روستای آبگرم
نقشه روستای دشتابی غربی
نقشه روستای دشتابی غربی
نقشه روستای دشتابی شرقی
نقشه روستای دشتابی شرقی
نقشه روستای ابراهیم آباد
نقشه روستای ابراهیم آباد
نقشه روستای قلعه هاشم
نقشه روستای قلعه هاشم
نقشه روستای حصار ولیعصر
نقشه روستای حصار ولیعصر
نقشه روستای خرقان غربی
نقشه روستای خرقان غربی
نقشه روستای خرقان شرقی
نقشه روستای خرقان شرقی
نقشه روستای رامند جنوبی
نقشه روستای رامند جنوبی
نقشه روستای سگز آباد
نقشه روستای سگز آباد
نقشه روستای شهید آباد
نقشه روستای شهید آباد
نقشه روستای زهرای بالا
نقشه روستای زهرای بالا
نقشه روستای زهرای پایین
نقشه روستای زهرای پایین
نقشه روستای زین آباد
نقشه روستای زین آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران