نقشه روستای کوهپایه

نقشه روستاهای شهرستان بردسکن

نقشه روستاهای شهرستان بردسکن

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بردسکن شامل ۶ روستا می شود. بردسکن از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای درونه، نقشه روستای جلگه، نقشه روستای کنارشهر، نقشه روستای کوهپایه، نقشه روستای صحرا، نقشه روستای شهر آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

daroneh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای درونه
daroneh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای درونه
daroneh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای درونه
daroneh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای درونه
daroneh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای درونه
daroneh 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای درونه
jolgeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای جلگه
kenar shahr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای کنارشهر
kohpayeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای کوهپایه
sahra 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای صحرا
sahra 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای صحرا
shahr abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بردسکن
نقشه روستای شهر آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران