نقشه روستای جلگه

نقشه روستاهای شهرستان بهاباد

نقشه روستاهای شهرستان بهاباد

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بهاباد شامل ۳ روستا می شود. بهاباد از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بنستان، نقشه روستای اسفیج، نقشه روستای جلگه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

banestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای بنستان
banestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای بنستان
banestan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای بنستان
esfij 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای اسفیج
jolgeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای جلگه
jolgeh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای جلگه
jolgeh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای جلگه
jolgeh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای جلگه
jolgeh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای جلگه
jolgeh 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای جلگه
banestan 31 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بهاباد
نقشه روستای بنستان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران