نقشه خبر

نقشه روستاهای شهرستان بافت

نقشه روستاهای شهرستان بافت

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بافت شامل ۶ روستا می شود. بافت از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بزنجان، نقشه روستای دشتاب، نقشه روستای فتح آباد، نقشه روستای گوغر، نقشه خبر، نقشه روستای کیسکان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

bazanjan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای بزنجان
dashtab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای دشتاب
dashtab 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای دشتاب
dashtab 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای دشتاب
dashtab 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای دشتاب
fath abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای فتح آباد
goghar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای گوغر
khabar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه خبر
khabar 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه خبر
khabar 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه خبر
khabar 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه خبر
kiskan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بافت
نقشه روستای کیسکان

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران