نقشه روستای سبزدشت

نقشه روستاهای شهرستان بافق

نقشه روستاهای شهرستان بافق

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بافق شامل ۳ روستا می شود. بافق از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای کوشک، نقشه روستای مبارکه، نقشه روستای سبزدشت می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

koshk 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای کوشک
koshk 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای کوشک
koshk 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای کوشک
mobarakeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
mobarakeh 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای مبارکه
sabzdasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بافق
نقشه روستای سبزدشت

منبع: سازمان مرکز آمار ایران