نقشه روستای خرمارود جنوبی

نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر

نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر

 

نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر

نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر شامل ۴ روستا می شود. آزاد شهر از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چشمه سران، نقشه روستای خرمارود جنوبی، نقشه روستای خرمارود شمالی، نقشه روستای نظام آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

cheshmeh saran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر
نقشه روستای چشمه سران
khormaroud jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر
نقشه روستای خرمارود جنوبی
khormaroud shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر
نقشه روستای خرمارود شمالی
nezam abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آزاد شهر
نقشه روستای نظام آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران