نقشه روستای ذلقی شرقی

نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز

نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز

 

نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز شامل ۱۱ روستا می شود. الیگودرز از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بربرود غربی، نقشه روستای بربرود شرقی، نقشه روستای فرسش، نقشه روستای خمه، نقشه روستای ماهرو، نقشه روستای پاچه لک شرقی، نقشه روستای پیشکوه شرقی، نقشه روستای ذلقی غربی، نقشه روستای ذلقی شرقی، نقشه روستای زز غربی، نقشه روستای زز شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

barbaroud gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای بربرود غربی
barbaroud sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای بربرود شرقی
farsesh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای فرسش
khameh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای خمه
mahro 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای ماهرو
pacheh lak sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای پاچه لک شرقی
pishkoh sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای پیشکوه شرقی
zalghi gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای ذلقی غربی
zalghi sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای ذلقی شرقی
zaz gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای زز غربی
zaz sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان الیگودرز
نقشه روستای زز شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران