نقشه روستای مزرعه جنوبی

نقشه روستاهای شهرستان آق قلا

نقشه روستاهای شهرستان آق قلا

 

نقشه روستاهای شهرستان آق قلا

نقشه روستاهای شهرستان آق قلا شامل ۵ روستا می شود. آق قلا از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آق التین، نقشه روستای گرگان بوی، نقشه روستای مزرعه جنوبی، نقشه روستای مزرعه شمالی، نقشه روستای شیخ موسی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

agholtin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آق قلا
نقشه روستای آق التین
gorgan boy 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آق قلا
نقشه روستای گرگان بوی
mazrae jomobi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آق قلا
نقشه روستای مزرعه جنوبی
mazrae shomali 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان آق قلا
نقشه روستای مزرعه شمالی
sheikh mosa 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان آق قلا
نقشه روستای شیخ موسی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران