سرخط خبرها
خانه / ایران / آذربایجان غربی

آذربایجان غربی

نقشه روستای زولا چای

نقشه روستای زولا چای

نقشه روستای زولا چای روستای زولا چای از توابع شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان …

ادامه نوشته »

نقشه روستای زرینه رود شمالی

نقشه روستای زرینه رود شمالی

نقشه روستای زرینه رود شمالی روستای زرینه رود شمالی از توابع شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، …

ادامه نوشته »

نقشه روستای زرینه رود جنوبی

نقشه روستای زرینه رود جنوبی

نقشه روستای زرینه رود جنوبی روستای زرینه رود جنوبی از توابع شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، …

ادامه نوشته »

نقشه روستای زرینه رود

نقشه روستای زرینه رود

نقشه روستای زرینه رود روستای زرینه رود از توابع شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان …

ادامه نوشته »

نقشه روستای زری

نقشه روستای زری

نقشه روستای زری روستای زری از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان ممنوع، رودخانه، …

ادامه نوشته »

نقشه روستای زنگبار

نقشه روستای زنگبار

نقشه روستای زنگبار روستای زنگبار از توابع شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان ممنوع، رودخانه، …

ادامه نوشته »

نقشه روستای یولا گلدی

نقشه روستای یولا گلدی

نقشه روستای یولا گلدی روستای یولا گلدی از توابع شهرستان شوط استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان …

ادامه نوشته »

نقشه روستای ولدیان

نقشه روستای ولدیان

نقشه روستای ولدیان روستای ولدیان از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان ممنوع، رودخانه، …

ادامه نوشته »

نقشه روستای ترکمان

نقشه روستای ترکمان

نقشه روستای ترکمان روستای ترکمان از توابع شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان ممنوع، رودخانه، …

ادامه نوشته »

نقشه روستای ترگور

نقشه روستای ترگور

نقشه روستای ترگور روستای ترگور از توابع شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی است.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ نفر، ۳۰۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، بیش از ۱۰۰۰ نفر)، نقاط فرعی، مزرعه، مکان، مکان ممنوع، رودخانه، …

ادامه نوشته »