سرخط خبرها
خانه / ایران / اردبیل

اردبیل

نقشه روستای زرج آباد

نقشه روستای زرج آباد

نقشه روستای زرج آباد روستای زرج آباد از توابع شهرستان کوثر استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به صوفلو، قالین قیه، سولوگلی گل، گیلان دوز، قوزلو، احمد آباد، رستم آباد، بورستان، زاویه زرج آباد، زرج آباد، شرج آباد، ناوند، دولت آباد را نشان می دهد.     در …

ادامه نوشته »

نقشه روستای یورتچی شرقی

نقشه روستای یورتچی شرقی

نقشه روستای یورتچی شرقی روستای یورتچی شرقی از توابع شهرستان نیر استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به اغچه کهل، جق جق علیا، جق جق وسطی، صادقلو، داش بلاغ، قاسم قشلاقی، قلعه جوق، تازه قشلاق، حاجی محمود، خراییم، کوراییم، سایین، پارچین، اق چای سفلی، کچل آباد، قورتولموش، سیاه …

ادامه نوشته »

نقشه روستای یورتچی غربی

نقشه روستای یورتچی غربی

نقشه روستای یورتچی غربی روستای یورتچی غربی از توابع شهرستان نیر استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به اباذر، سقزچی، چهره برق، کورعباسلو، کریق بزرگ، جلوگیر، دگمه داغیلدی، سعید خانلو، قنان قرآن، مشتقین، سوغانلو، قره شیران، قره شیران، مستان آباد، مجمیر، برجلو، مجیدآباد، بلقیس آباد، خانم بالاکندی را …

ادامه نوشته »

نقشه روستای یافت

نقشه روستای یافت

نقشه روستای یافت روستای یافت از توابع شهرستان مشگین شهر استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به کره ناب، قشلاق الچالو، قشلاق عینعلی، قشلاق نرمین، گوزی ویستان، قشلاق گوری پائین، قشلاق گوری بالا، فتح قشلاق، علی محمد دره سی، اکبر کندی، قره اغاج پشته، حرم عیلا و حرم …

ادامه نوشته »

نقشه روستای ویلکیج شمالی

نقشه روستای ویلکیج شمالی

نقشه روستای ویلکیج شمالی روستای ویلکیج شمالی از توابع شهرستان نمین استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به مزرعه زرده کش، مزرعه شاغله درق، خشحیران، نوده، خانقاه علیا، مزرعه قره چی یوردی، جله گران، خانقاه سفلی، طرح منابع طبیعی، ارپاتپه سی، ننه کران، دگرماندرق، مهدی پستی، کریم کندی/ …

ادامه نوشته »

نقشه روستای ویلکیج مرکزی

ویلکیج مرکزی

نقشه روستای ویلکیج مرکزی روستای ویلکیج مرکزی از توابع شهرستان نمین استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به سوها، نیارق، گرم چشمه، بریس، محمودآباد، آلادیزگه، ایزیل، یونجالو، مرنی، خلیفه لو، اغبلاغ مصطفی خان، تازه کند لقمان آباد، جابلو، آبی بیگلو، دورجین، سعیدآباد، رودخانه قره قره سو، قره چناق، …

ادامه نوشته »

نقشه روستای ویلکیج جنوبی

نقشه روستای ویلکیج جنوبی

نقشه روستای ویلکیج جنوبی روستای ویلکیج جنوبی از توابع شهرستان نمین استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به کوه سنگر، رودخانه قره سو، حور، تیغیه، رز، سقزچی را نشان می دهد.     در این نقشه با علائم تعداد خانوار روستاها (کمتر از ۱۰۰ نفر، ۱۰۱ تا ۳۰۰ …

ادامه نوشته »

نقشه روستای تازه کند

نقشه روستای تازه کند

نقشه روستای تازه کند روستای تازه کند از توابع شهرستان پارس آباد استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به پاسگاه مرزی به، پاسگاه مرزی بهرام ا، قشلاق حاجی عوض، تکله بخش ۲، برجک پاسگاه مرزی فی، فیروزآباد، شرکت ایران پتاوا، اوزن قوئی یک، اوزن قوئی دو، قشلاق سلمان …

ادامه نوشته »

نقشه روستای شرقی

نقشه روستای شرقی

نقشه روستای شرقی روستای شرقی از توابع شهرستان اردبیل استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به تپراقلو، اقبلاغ رستم خانی، پیراقوم، رضی آباد، کمی آباد، حمیدآباد، مزارع پیله سهران، اقاباقر، اقبلاغ آقاجان خان، چنذانق، اردبیل، مزارع پیله سهران، حمید آباد را نشان می دهد.     در این …

ادامه نوشته »

نقشه روستای شال

نقشه روستای شال

نقشه روستای شال روستای شال از توابع شهرستان خلخال استان اردبیل است. این نقشه راه های دسترسی به اندرق ، تازه کندگندم آباد ، گندم آباد ، رکن آباد ، جلال آباد ، ماجولان ، شال ، خانقاه گیلوان ، گیلوان ، رودخانه گیلوان ، قشلاق گیلوان ، طهارم دشت …

ادامه نوشته »